Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej

Zamówienia publiczne

 

Biblioteka Publiczna Gminy Dąbrowa Chełmińska nie planuje w 2021 roku przeprowadzenia postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne oraz o wartości równej lub przekraczajacej progi unijne.